SCINDIKÁTOR 2019

DÖNTŐSÖK

B. Varga Emese

Biomimetika az építészetben: A jövő épületei

Újvidéki Egyetem, BSc
Szakterület: Építészet és digitalizáció az építészetben

A biomimetika egy olyan tudományág, amely a természetben meglévő jelenségeket, elveket igyekszik megérteni, és alkalmazni őket a különböző műszaki tudományokban. A gyöngykagyló héja eltér az egyszerű osztrigáétól, hisz védeni kell a benne lapuló gyöngyöt. Redős szerkezetének köszönhetően kevés anyag használatával nagy távot tud átépíteni, ami elég erős ahhoz, hogy a benne lévő kincs biztonságban legyen. Ezen szerkezet lemásolásával olyan önhordozó pavilonokat, épületeket tudunk tervezni, ahol nincs szükség semmilyen támogató elemre. Ezzel egy innovatív építészeti módszert tudunk bevezetni, ami lehetőséget nyújt sosem látott formák tervezésére.

Dálya Gergely

A csillagászat új érzékszerve

ELTE, PhD
Szakterület: Asztrofizika, gravitációs hullámok

A csillagászok kezdetben egyszerű távcsövekkel, később rádióantennákkal is vizsgálták az univerzumot, ma földi és űrtávcsövek sokasága gyűjti az adatokat a látható fény, az infravörös vagy a röntgensugárzás segítségével. Mindezek ugyanannak a jelenségnek, az elektromágneses hullámoknak a különböző energiájú megjelenési formái. Mi lenne, ha ettől teljesen eltérő módon is feltérképezhetnénk az Univerzumot? Olyan égitesteket is megláthatnánk, amire más módon képtelenek lennénk. Ezzel foglalkozik a többcsatornás csillagászat. Gravitációs hullámok, neutrínók és kozmikus részecskék segítenek a világegyetem rejtélyeinek megválaszolásában, ezek együttes észlelése azonban komoly kihívás.

Erdei Gergő

Gyerekkori elhízás – Nem mindegy hol élsz!

SOTE, PhD
Szakterület: Gyerekkori elhízás

Amikor 8 évesen be bírtam nyomni a harmadik töltött káposztát és utána még érdekelt, hogy mi a desszert, már akkor lehetett látni, hogy kamasz koromra több hurkám lesz, mint sikeres randim. Amikor kitaláltam, hogy ez így nem mehet tovább, sokat fogytam és elkezdtem sportolni, felfigyeltem arra, hogy nem mindegy, hogy mit eszek és az meg pláne nem, hogy mennyit. Annak érdekében, hogy ne legyek újra olyan nagy, elkezdtem figyelni a táplálkozásomra. Most meg azt vizsgálom, hogy mit lehet azért tenni, hogy más gyerek ne essen abba a csapdába, mint én. Nem azzal foglalkozom, hogy mit lehet a kövér gyerekekkel tenni, hanem azzal, hogy mit tudunk csinálni azért, hogy ne is váljanak azzá.

Horváth Ivett Szalóme

Gyógytornász szemmel az írás-oktatás világában

Debreceni Egyetem, BSc
Szakterület: Gyógytornász

Sikeresen elvégeztem az első évemet gyógytornász hallgatóként, és a következő nyáron egy másodikos kislánynak segítettem a tanulásban. Alig hittem a szememnek, mikor láttam, hogy görcsös kezekkel, de a legnagyobb elhatározással lendül bele az írásba. A papíron viszont csak csúnya, alaktalan betűk maradtak. A mindennapos gyakorlás nem hozott látványos eredményt, csak csalódást és az önbizalom csökkenését. Az írás utálata fokozódott, ezért egy pedagógushoz fordultam tanácsért. Hamar kiderült, hogy ez nem egyedi eset, hiszen számukra köztudott tény, hogy „a mai gyerekek egyre csúnyábban írnak”. Erre az esetre épül a kutatásom, amiben gyógytornász szemlélettel közelítjük meg a problémát.

Kis Dávid

Hogyan beszélgetnek a rákos sejtek?

PPKE, MSc
Szakterület: Sugárbiológia, onkológia, sejtek közötti kommunikáció

Munkám során a sejtek közötti kommunikációt vizsgálom. Arra vagyok kíváncsi, hogy a daganatos megbetegedéseket okozó rákos sejtek milyen különleges üzeneteket küldenek az egészséges sejteknek. Mi a tartalma ezeknek a káros üzeneteknek? És milyen a címzésük és a címzett sejt reakciói? Célunk a szervezetre rossz hatással bíró csomagok kiszűrése, és a betegségek kialakulásában betöltött szerepük vizsgálata. A káros üzenetek sikeres megjelölése és kimutatása új korszakot nyithat a daganatos megbetegedések diagnosztikájában. Kutatási témámba tartozik a jó hatással bíró „levelek” (amelyeket egészséges sejtek küldenek) jövőbeni gyógyszerként alkalmazhatóságának felderítése is.

Lévay Krisztina

Zöld jövőkép: növényi alapú lebomló műanyag

BME , PhD
Szakterület: Gyógyszervegyész-mérnök

A műanyagszennyezés áttörte a társadalmi ingerküszöböt. Az egyszer használatos műanyag legzöldebb alternatívája a biológiailag lebomló PLA. A megújuló erőforrásból, elsősorban keményítő tartalmú kukoricából előállított tejsav-polimerizátum életciklusa végén biomassza, víz és szén-dioxid keletkezik. Ez lényegesen környezetbarátabb, mint a hagyományos műanyagok bomlásával felszabaduló üvegházhatást fokozó gázok. Természetes körülmények között azonban a PLA bomlási ideje is hosszú, akár 1000 év. Kutatásomban olyan komposztálási technológiát fejlesztünk, amely 1 hónap alá képes csökkenteni a folyamatot. Emellett a keletkező szén-dioxid mértékét is nullához közelítő értékre szorítjuk vissza.

Németh Richárd

Tengerbiológia közérthetően

ELTE, BsC
Szakterület: Tengerbiológia

A Földünk legnagyobb részén tengerek, óceánok találhatók. Elképesztően sok mindent nem tudunk róluk a mai napig sem. Számos feltáratlan része és eleme van még. Az viszont megfigyelhető, hogy amit ismerünk és felfedeztünk, nem kap elég hangsúlyt, sajnos hazánkban különösen nem. Magyarországon alig az emberek pár százaléka tudja, mit is csinál, aki tengerbiológiával foglalkozik. Kutatásom a szárnyascsigákkal foglalkozik, melyben az ember által okozott környezeti hatásokat vizsgálom. Szeretném, hogy az emberek többet megtudjanak erről a világról, és hogy felmérjék tengereink és óceánjaink védelmének fontosságát.

Putti Krisztián

Nukleáris üzemanyagciklus modellek fejlesztése – a jövő megoldása?

BME, MSc
Szakterület: Atomenergetika, nukleáris üzemanyagciklusok

Egy fenntartható és környezetkímélő jövő kialakításához teljesíteni kell a klímapolitikai célokat, melyben az atomenergiának kulcsszerepe lesz, hiszen széndioxid-mentes technológia lévén nem járul hozzá a globális felmelegedéshez. Kutatásomban olyan számítógépes megoldások alkalmazhatóságával foglalkozom, amikkel a korábbiaknál sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehet atomerőművek üzemanyagával kapcsolatos folyamatok számításait elvégezni. Ezek segítségével óriási mértékben csökkenhet az atomerőművek veszélyes hulladékának a mennyisége, ráadásul a Földön meglévő üzemanyag készleteket is hatékonyabban tudjuk kiaknázni.

Sánta-Bell Evelin

Fehérjetisztítási módszerek fejlesztése

BME, PhD
Szakterület: Biokatalízis, fehérjetisztítás, szelektív enzimrögzítés

Képzeld el, hogy a testet alkotó sejtek gyárak, a fehérjék a benne dolgozó munkások. Egy egysejtű baktériumot egyetlen gyár és munkásai alkotják. Célom, hogy üzletet kössek velük: adok nekik enni, ők meg olyan fehérjét csinálnak, amire nekik nincs szükségük, nekem viszont igen. Az üzlet része, hogy a baktérium meg is jelöli ezeket. Egy idő után a gyár leáll, és kiözönlenek a munkások. Gyakorlatban ez egy vizes oldatot jelent tele különböző fehérjékkel. Ebből a komplex rendszerből kell kifognom a jelölteket. Kutatásomban erre a tisztítási folyamatra igyekszem változatosabb és gazdaságosabb módszereket fejleszteni. A megtisztított fehérjéket gyógyszer hatóanyagok vagy biodízel előállítására használom.

Steinmann Vilmos

Nyomozás a marsi víz után

ELTE, MSc
Szakterület: Geoinformatika, Mars- és Holdkutatás

A Mars, nagyon hasonlít otthonunkra, mintha a testvére lenne a Földnek. Ugyanolyan anyagokból épül fel, de mégis más. Nincs rajta semmi, csak kövek, homok és hideg. Vagy mégsem? Műholdak és marsjárók mérési adatai bizonyítják, hogy nem csak régen, hanem most is van valamennyi víz a bolygó felszíne alatt, igaz nem úgy, mint ahogy azt sokan elképzelik. Akik ezt kutatják, tudják és látják, de vajon a laikusok elhiszik mindezt? Nem!? Én sem hinném el, ezért ajánlom fel, hogy a számokat, teszteket “láthatóvá” teszem, és úgy bizonyítom be, hogy valóban van víz a Marson és egykor víz alakította a felszínét és alakítja kis mértékben most is.

Vajda Kitti

68-ból 1: Nem értem őket

BME, MSc
Szakterület: Autizmus spektrum zavarok

Az autizmussal élő emberek agya eltérően működik, másként láthatják a világot, és így másként is viselkedhetnek. A megértést, elfogadást segíti, hogyha tudjuk, mi hogyan működik az agyműködés terén.
A program során sajátélményű játékokon keresztül teremtünk olyan helyzeteket, melyben a közönség megtapasztalhatja, milyen lehet autizmussal élőnek lenni. Foglalkozunk az érzelemfelismeréssel, a bejövő ingerek szűrésének nehézségével, észleléssel, kommunikációval, tervezéssel. A tréning során a naiv tudatelmélet, gyenge centrális koherencia és végrehajtó működések kifejezések tartalmat és értelmet nyernek. Egy másként működő elme megismerése, megértése lehetővé teszi az elfogadást.

Vékony Kata

Labdabolond és haspók kutyák – jóból is megárt a sok

ELTE, MSc
Szakterület: Etológia, jutalomérzékenység, kutyák közti egyedi különbségek

Napjainkban igen népszerűek a „pozitív” kutyakiképzési módszerek, ahol a tréner tárgyi jutalmat is használ az elismerés eszközeként, ami általában élelem vagy játék. A pozitív megerősítésen alapuló módszerek előnyét a büntetést alkalmazó módszerekkel szemben tudományos eredmények bizonyítják. Mivel a jutalmazó módszerek nagyon elterjedtek, állat-jólléti szempontból is fontos, hogy megismerjük a kutyák ezekre mutatott reakcióit és az egyedi különbségeket. Nincs olyan módszer, ami megbízhatóan leírná a kutyák közti egyedi különbségeket a jutalom-érzékenységben. Mitől alakulhat ki? Mik a kockázatai? Van-e tényleges párhuzam a kutyák viselkedése és az emberekre jellemző függőségek között?

Vida Ágnes

Hétköznapok hálózatai a matematikában

SZTE, BSc
Szakterület: Gráfok változásainak érzékenységvizsgálata

Kutatási témám a vállalat-elhelyezési feladatok megoldásának érzékenységvizsgálata a gráf változásaira. Ez nagyon egyszerűen olyan problémákat fog össze, melyekben már van egy hálózatunk – például egy város – és ebben történik valamiféle változás, mondjuk egy útlezárás. Ilyenkor az életben bosszankodunk, hogy kerülő úton juthatunk csak el az eredeti célhoz. Kutatásaim során ezt a bosszúságot próbálom a minimálisra csökkenteni különböző matematikai modelleket vizsgálva. Attól függően, hogy milyen jelentős változás történt a modell (szakszóval a gráf) jellemzőiben, meg tudom mondani, hogy erre a változásra mennyire volt érzékeny az eredeti modell.

Weintraut Rita

Gyógyíthatatlan betegséggel élni

Pécsi Tudományegyetem, PhD
Szakterület: Neurodegeneratív betegek pszichológiája

A Sclerosis Multiplex a központi idegrendszer gyulladásos autoimmun betegsége, aminek hatására az agyi és gerincvelői idegsejtek védőburka megbomlik, így rontja az idegsejtek közötti kommunikációt. Ez fizikai, mentális és pszichiátriai problémák is okozhat: végtagok zsibbadása, részleges vagy teljes vakság, végtagbénulás, szorongásos zavarok, depresszió, alvászavar, tolókocsiba kényszerülés. Az Elfogadás és Elköteleződés Terápia a mindfulness módszerével segít elfogadni azt, amin nem lehet változtatni. A terápia egyéni pszichés jóllétre, szellemi funkcióira és kóros fáradékonyságra gyakorolt hatását kutatom. A jelen-lét vajon lassítja a betegséglefolyást? Javíthatja a fizikai tüneteket?